Maritim litteratur
Havneguiden/Harbour Guides
Mayday (SRC/VHF-boka)
Som innehaver av et godkjent maritimt VHF apparat, er du en del av det internasjonale maritime nød- og sikkerhetssystemet som 
kontinuerlig overvåker alle maritime nødfrekvenser.
Pris: kr 248,-
Nå kan du også få Mayday som applikasjon til din iPhone. Den er ment å være et supplement til boka...
Kanalveien til Middelhavet
Mange drømmer om en tur til Middelhavet med båt, men de fleste lar det bli med drømmen. Veien rundt Spania og Portugal virker lang, og Nordsjøen og Biscaya er havområder som fryktes av mange. Finnes det andre muligheter?
Pris: kr 398,-
Radiodagbok
Radiodagboken skal føres i samsvar med bestemmelsene i det internasjonale Radioreglementet (RR), Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS),...
Pris: kr 250,-
Sail to Svalbard
Svalbard is a reasonable accessible sailing dream for many people. With a fair wind it takes only three days from mainland Norway to reach Hornsund. From there on it is beautiful, but demanding sailing all the way.
Pris: kr 398,-
Fyrene - kystens katedraler
Fyrene – kystens katedraler viser gjennom et omfattende og unikt bildemateriale hvilken kulturskatt fyrene representerer. Boka omtaler 50 fyrstasjoner langs Norges kyst.
Pris: kr 398,-
Gleden ved å ha båt
"Gleden ved å ha båt" er en bruksbok. Den er altså en bok som skal brukes. Aller helst ombord i båten. Men også andre steder.
Pris: kr 198,-
Installasjon av GMDSS
Boken tar for seg de retningslinjer man må følge for å installere GMDSS radioutstyr i skip, fartøy og offshoreinnretninger.
Pris: kr 354,-
inneholder 0 varer